ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 21476 ครั้ง   
เว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... ระบบพัสดุสำนักงาน e-office สพฐ.(เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 ก.ค. 2556)
ระบบพัสดุสำนักงาน e-office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระบบบัญชีสำนักงาน e-office สพฐ.(เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 ก.ค. 2556)
ระบบบัญชีสำนักงาน e-office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระบบงานเบิกสวัสดิการ e-office สพฐ.(เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 ก.ค. 2556)
ระบบงานเบิกสวัสดิการ e-office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระบบงานการมาปฏิบัติราชการ e-office สพฐ.(เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 ก.ค. 2556)
ระบบงานการมาปฏิบัติราชการ e-office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระบบการออกใบรับรอง e-office สพฐ.(เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 ก.ค. 2556)
ระบบการออกใบรับรอง e-office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระบบการบริหารยานพาหนะ e-office สพฐ.(เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 ก.ค. 2556)
ระบบการบริหารยานพาหนะ e-office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ระบบงานสารบรรณ e-office สพฐ.(เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 ก.ค. 2556)
ระบบงานสารบรรณ e-office สพฐ......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) (เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ :วันที่ 31 ก.ค. 2556)
แบบกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการขยายผลการใช้งานระบบงานสำ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 (เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา :วันที่ 05 ธ.ค. 2556)
แบบสำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 (เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 ม.ค. 2558)
แบบติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ของสถานศึกษา ประจำป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสอบถามครูผู้สอนไอซีที โรงเรียนในสังกัด สพม.36(เผยแพร่โดย : นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :วันที่ 20 ม.ค. 2558)
แบบสอบถามครูผู้สอนไอซีที โรงเรียนในสังกัด สพม.36.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...