บุปผาชาติสานศิลป์
ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการทำอาหาร
สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนวัดวังปลาจีด
ร่วมสนับสนุนสถานที่สอบธรรมศึกษา
ร่วมแรงรวมใจ
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ณ ห้องประชุมสพป.นครนายก อาคาร 2 ชั้น 1 (วังกระโจม)
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม )
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดสันตยาราม
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครนายก
สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ