การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาฯ " โรงเรียนปลอดขยะสัญจร" ระดับภูมิภาค
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลอง 1
การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
มอบดอกไม้จันทน์ให้กับดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ
การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
คณะติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา (ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา )
ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา