ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 1926 ครั้ง ]

กลุ่มบ้านนา 1 จัดการแข่งขัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-19 21:43:07 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-15 08:36:45 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-12 18:54:52 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-11 19:36:07 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม คณะลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ของโรงเรียนวัดทองย้อยและโรงเรียนบ้านเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-08 22:17:35 ผู้เยี่ยมชม : 14 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยเพื่อร่างกายที่สมบูรณ์ที่อนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-30 14:40:00 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-28 14:03:01 ผู้เยี่ยมชม : 27 ครั้ง
โครงการค่ายสร้างสรรค์องครักษ์ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-25 04:22:57 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
นิติกรสัญจร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-22 18:59:12 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-21 20:47:37 ผู้เยี่ยมชม : 18 ครั้ง
วันนักวิทยาศาสตร์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-18 21:47:25 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
วันแม่แห่งชาติ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-18 09:56:18 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง
กีฬาเด่นที่โรงเรียนสาริกา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-16 16:28:54 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
การดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-16 16:01:18 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
โรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-15 21:33:11 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนวัดทางกระบือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-15 21:08:02 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
กิจกรรมเด็ก ๆ ที่บุ้งเข้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-12 20:53:40 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
สภานักเรียนโรงเรียนวัดบ้านพริกคณะครู ผู้ปกครองต่างร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-04 12:21:39 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) รุ่นที่ 8/2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-02 11:16:17 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
กิจกรรม "ลูกเสือช่อสะอาด"ที่โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-22 22:11:02 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
ไหว้สวยทุกวันที่โรงเรียนวัดบ้านพริก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-22 20:53:54 ผู้เยี่ยมชม : 32 ครั้ง
คณะผู้บริหารและครูกลุ่มนครนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-22 19:54:40 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ฯ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-22 19:23:40 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
กิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนวัดโคกสว่าง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-19 23:03:39 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนอนุบาลปากพลี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-19 17:12:33 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ขอขอบคุณคณะกรรมการ.ต.ป.น.
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-19 16:21:57 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
รับชมการประชุม Video Conference : ระบบการลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-16 12:29:18 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
ร่วมใจปลูกป่าที่โรงเรียนหุบเมย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-16 11:57:50 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-16 10:43:08 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-07-16 10:26:02 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>