ข่าวโรงเรียน. E-network สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 2197 ครั้ง ]

สนามสอบธรรมศึกษาโรงเรียนวัดวังปลาจีด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-21 20:26:46 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
บุปผาชาติสานศิลป์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-20 20:59:06 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน และคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการทำอาหาร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-14 11:40:43 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ร่วมสนับสนุนสถานที่สอบธรรมศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-09 19:08:24 ผู้เยี่ยมชม : 13 ครั้ง
ร่วมแรงรวมใจ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-08 22:11:35 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-07 12:54:32 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-07 12:48:54 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
ณ ห้องประชุมสพป.นครนายก อาคาร 2 ชั้น 1 (วังกระโจม)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 19:02:22 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 17:07:05 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนวัดสันตยาราม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 17:02:49 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 16:52:56 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 16:39:26 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-05 16:34:50 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
โรงเรียนบ้านชวากยาวร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-03 12:19:14 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์วิชา ED ๔๙๑
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-11-03 12:07:08 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-12 20:48:48 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
การเรียนรู้อย่างยั่งยื่น
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-12 20:40:14 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-03 15:13:19 ผู้เยี่ยมชม : 23 ครั้ง
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุประจำปี 2560 ใ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-03 15:01:42 ผู้เยี่ยมชม : 19 ครั้ง
ร่วมจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชชาตืไท
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-10-03 14:52:21 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
กลุ่มบ้านนา 1 จัดการแข่งขัน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-19 21:43:07 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-15 08:36:45 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่ชลนายกสงเคราะห์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-12 18:54:52 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-11 19:36:07 ผู้เยี่ยมชม : 43 ครั้ง
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม คณะลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ของโรงเรียนวัดทองย้อยและโรงเรียนบ้านเขาดิน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-08 22:17:35 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างนิสัยเพื่อร่างกายที่สมบูรณ์ที่อนุบาลนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-30 14:40:00 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-28 14:03:01 ผู้เยี่ยมชม : 44 ครั้ง
โครงการค่ายสร้างสรรค์องครักษ์ 3
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-25 04:22:57 ผู้เยี่ยมชม : 55 ครั้ง
นิติกรสัญจร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-22 18:59:12 ผู้เยี่ยมชม : 33 ครั้ง
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารขอต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-21 20:47:37 ผู้เยี่ยมชม : 30 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>