ข่าวสพท. Enews สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

[ มีผู้เข้าชมหน้านี้ : 3317 ครั้ง ]

การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาฯ " โรงเรียนปลอดขยะสัญจร" ระดับภูมิภาค
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-21 11:36:31 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านคลอง 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-19 16:49:44 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-18 16:05:05 ผู้เยี่ยมชม : 10 ครั้ง
มอบดอกไม้จันทน์ให้กับดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-18 16:02:34 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-18 15:59:39 ผู้เยี่ยมชม : 5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-18 15:57:07 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-18 15:50:54 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
ประชุมปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-18 15:44:38 ผู้เยี่ยมชม : 4 ครั้ง
การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-14 15:01:23 ผู้เยี่ยมชม : 29 ครั้ง
คณะติดตามเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-14 14:35:24 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ( Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา (ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา )
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-13 10:34:39 ผู้เยี่ยมชม : 9 ครั้ง
ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-12 18:40:13 ผู้เยี่ยมชม : 15 ครั้ง
การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย)
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-12 15:38:26 ผู้เยี่ยมชม : 28 ครั้ง
ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-12 15:00:53 ผู้เยี่ยมชม : 20 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ 4 กลุ่มสาระวิชาที่ไม่สอบ O-NET
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-11 20:18:16 ผู้เยี่ยมชม : 8 ครั้ง
โครงการนิติกรสัญจร
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-11 16:35:18 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-11 14:54:04 ผู้เยี่ยมชม : 42 ครั้ง
ประชุมการดำเนินการบริหารและจัดการเว็บไซต์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับกลุ่มโรงเรียน สังกัดสพป.นครนายก
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-08 15:24:55 ผู้เยี่ยมชม : 31 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-08 11:51:33 ผู้เยี่ยมชม : 16 ครั้ง
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-07 14:25:54 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-06 14:59:28 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-06 14:25:25 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
มูลนิธิประเสริฐ- ทัศนีย์ พุ่งกุมาร มอบทุนให้กับโรงเรียนในสังกัด
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-06 14:01:47 ผู้เยี่ยมชม : 11 ครั้ง
ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-04 12:16:30 ผู้เยี่ยมชม : 21 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทองย้อยที่ประสบอุทกภัย
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-04 12:04:38 ผู้เยี่ยมชม : 25 ครั้ง
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยโรงเรียนวัดป่าขะ
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-09-04 12:01:18 ผู้เยี่ยมชม : 22 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ชัยภูมิเขต 1
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 16:43:01 ผู้เยี่ยมชม : 12 ครั้ง
สพป.นครนายกให้ความช่วยเหลือครอบครัวน้องฟ้าดาว
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-29 16:34:21 ผู้เยี่ยมชม : 52 ครั้ง
กิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ปัญญา
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-28 13:56:25 ผู้เยี่ยมชม : 17 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามผล การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ผู้โพสต์ : ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ : 2017-08-28 11:36:37 ผู้เยี่ยมชม : 24 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>