มอบดอกไม้จันทน์ให้กับดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา