ประชุมคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย
ขอเชิญเที่ยวชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67