ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ทำเนียบลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางทองคำ คำเต็ม
แม่บ้านนางสาวจงรัก วัลลา
แม่บ้านนายสุรัตน์ คงคา
ยามรักษาการณ์นายอุดม กองจันดา
ยามรักษาการณ์