ข้อมูลรองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก
ทำเนียบรองผู้อำนวยการ สพป.นครนายก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์
รอง ผอ.สพป.นครนายกนางกลอยสุข เมืองคำ
รอง ผอ.สพป.นครนายกนายนิรันดร์ ช่วยเจริญ
รอง ผอ.สพป.นครนายก