ข้อมูลลูกจ้างประจำ
ทำเนียบลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกนางสาวเพ็ญจิต ลักษณานุกูล
พนักงานธุรการนายสมมิตร คำเต็ม
พนักงานธุรการนายพนม ธูปาดิลก
พนักงานธุรการนายตุ้ม ผาพองยุน
พนักงานธุรการนายประชุม ศิริมหา
ช่างไม้นายอโณทัย จากปล้อง
ช่างไม้นายพินิจ นาคพุฒ
พนักงานขับรถนายพิชัย คำเต็ม
พนักงานขับรถ