ทำเนียบคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกดร.สุดา สุขอ่ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก