อัลบั้มภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาตพัฒนาฯในพระราชูปถัมภ์
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชทาน"
กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชทาน"
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมมอบเกียรติบัตรฯ
มอบเกียรติบัตรในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ครั้งที่ 3/2559
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรริมาลา
นิทรรศการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ