ระบบเผยแพร่ข้อมูลการเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
  เมนูหลัก | เข้าสู่ระบบ | ศูนย์เตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 Area: ระบบรับส่งข้อมูล:
 Path: /
  FILENAME   Size Type
06/07/2011 01:44:36AM  vcd02.mpg   17.64 MB  GNC
06/07/2011 03:16:30AM  vcd01.mpg   33.36 MB  GNC
03/09/2012 05:05:54PM  video.avi   311.02 MB  GNC
03/10/2012 04:45:06AM  landslidenk.mpg   40.71 MB  GNC
03/11/2012 05:47:46AM  hk01.mpg   60.66 MB  GNC
03/11/2012 06:03:26AM  ht2.mpg   111.55 MB  GNC
06/30/2012 10:16:24PM  vcd05.mpg   175.24 MB  GNC
07/02/2012 10:53:30AM  intro.ppt   192.7 MB  GNC
07/11/2012 03:48:10PM  introdisaater.ppt   159.19 MB  GNC
พื้นที่ทั้งหมด: 10.24 GB ขนาดไฟล์ใหญ่สุด: 381.47 MB
เหลือพื้นที่: 9.17 GB ใช้พื้นที่ไป: 1.08 GB
ระบบส่งข้อมูลรุ่น .024 α [gpl]