<><><><><> สพป.เชียงใหม่ เขต1 เชิญชวนครู บุคลากร ผู้บริหาร ร่วมส่งข่าว ภาพข่าวผ่านบุคลากรเครือข่าย e-network ที่เข้ารับการอบรมแล้ว เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนทางหนังสือพิมพ์ e-network ของโรงเรียน........<><><><><><>

เปิดตัวสื่อe-network สพป.เชียงใหม่1
บริการงานข่าวสารกิจกรรมของโรงเรียน
 

ผ่านระบบ ICT e-office ปชส.ยุคดิจิตอล
ผอ.สินอาจ ลำพูนพงศ์ หนุนประสิทธิภาพ
               วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องวชิรธาร โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ อ.เมือง จ.เชียงราย ว่าที่ร.ต.อาทิตย์ เรืองวุฒิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม e-network และ e-news เพื่อคุณภาพการสื่อสารและการเรียนรู้ ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ผอ.โรงเรียน โดยมีนายกริช มากกุญชร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต1 ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพม.เขต36 (เชียงราย) ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องการถ่ายภาพข่าว การบรรยายภาพ การเขียนข่าวด้วยหลักการ 5W1H การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม photo scape ฟรีใบงาน ข่าวการศึกษา การดาวน์โหลดและสมัครใช้โปรแกรม e-network
          ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เรืองวุฒิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่าย e-network และ e-news มีนายกริช มากกุญชร นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต1 และดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ผอ.กลุ่ม ICT เป็นวิทยากร (ก้อย/ภาพ)
           นายปรีชา ทิพย์บุญราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม DRUM CIRCLE ให้กับนักเรียนของโรงเรียน จำนวน 80 คน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการสังเกต รู้จักการรอคอย มีความอดทน และพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ การอ่านการเขียน การวิเคราะห์ สร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 และจัดเป็นประจำทุกวัน ในเวลา 08.00 – 8.30 น. กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทำกันแพร่หลายในประเทศเยอรมันนี ออสเตเรีย ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีพัฒนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาทางสมองดีขึ้น สามารถใช้กับผู้สูงอายุ ผู่ป่วย และกิจกรรมกลุ่มทั่วไป ผลการดำเนินการของโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อยากเรียน มีพัฒนาการในตนเองมาก (ปชส.รร.วัดหนองป่าครั่ง/ภาพ-ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          .....@@ เครือข่ายที่ workshop เมื่อ 30 ก.ค. 2557 ที่ฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ สามารถนำความรู้ การเขียนข่าว การถ่ายภาพ การดาวน์โหลดโปรแกรม e-network การใช้ photo scape ไปยังเพื่อนครู บุคลากร ได้เลยเพื่อความคึกคักของข่าวสารการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตอล @@ การพาดหัวข่าวควรใช้กลยุทธ์สพฐ./สพท.เป็นต้นทาง เช่น คุณภาพ คุณธรรม โอกาส การมีส่วนร่วม ICT หรือคุณสมบัติเด็กไทย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน สะอาด สุภาพ สามัคคี มีวินัย กตัญญู....เพื่อสะดวกในการสืบค้นหาภาพข่าวของแต่ละโรงเรียนที่สอดรับกับนโยบายของสพฐ. @@ มีข้อซักถาม สงสัยหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม e-network และการเขียนข่าว การถ่ายภาพ การใช้โปรแกรม photoscape โทร.ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง สพม.เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) 081 8828159 ,กริช มากกุญชร ประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงราย เขต 1 086 5895776 @@

 


ฉบับที่ 1 วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 650 ครั้ง Your IP Address is 54.198.221.13
          ว่าที่ร.ต.อาทิตย์ เรืองวุฒิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 ผอ.เทพี กับปุละวัน กลุ่มอำนวยการ นายชูชาติ หาได้ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ นางสาวพัชรี สิงห์น้อย นักประชาสัมพันธ์ และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมบันทึกภาพกับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย e-network และ e-news สพป.เชียงใหม่ เขต1 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ (ก้อย/ภาพ-ข่าว)
 


          

 
          นายอุดม แปงทิศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 มอบรางวัลให้แก่ครูผู้เข้ารับการอบรม เครือข่ายประชาสัมพันธ์ e-network จากรร.บ้านฮ้อยเงิน ซึ่งเป็นผู้โพสต์ภาพข่าวและข่าวแรกของหนังสือพิมพ์ e-network กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 มีนายกริช มากกุญชร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงราย เขต1 และดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ผอ.กลุ่ม ICT สพม.เขต36 (เชียงราย-พะเยา) วิทยากร ร่วมแสดงความยินดี (เจน/ภาพ)
           ผอ.เทพี กับปุละวัน กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต1 นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครู ร่วมพัฒนาทักษะการสื่อสารข่าวสารการศึกษาจากโรงเรียนมายังเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้โปรแกรม e-network และ e-news จัดอบรมที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์ เชียงใหม่ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2557

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่อยู่ : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5311-2333 , fax: 0-5311-2677 thephi@chiangmaiarea1.go.th
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557
ว่าที่ร.ต.อาทิตย์ เรืองวุฒิ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 ผอ.เทพี กับปุละวัน กลุ่มอำนวยการ นายชูชาติ หาได้ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ นางสาวพัชรี สิงห์น้อย นักประชาสัมพันธ์ และคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมบันทึกภาพกับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย e-network และ e-news สพป.เชียงใหม่ เขต1 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่ (ก้อย/ภาพ-ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/1 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า