[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ร่วมงานประเพณีการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดงานเลี้ยงส่ง ครูอำพร โพธ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ทุกระดับชั้น ร่วมง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายสวงษ์ ไชยยาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

กิจกรรมวันสูมาคารวะของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ Sawasdee the Art of Thailand ครั้งที่ 4 โดย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเสาหิน

ครู D.A.R.E. มาจัดกิจกรรมปิดหลักสูตรโครงการ D.A.R.E. ปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเสาหิน

หลังจากหาเสียงจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดเสาหินมาห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเสาหิน

วันนี้ตัวแทนโครงการฯสพฐ.มาทดลองเครื่องมือจากกลุ่มต......
อ่านข่าวต่อ....