[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ แสดงความยินดีรางวัลรองชนะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ แสดงความยินดีรางวัลรองชนะ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

24 พฤศจิกายน 2560 คุณสมยศ นิมมานเหมินท์/คุณวรนุช เลาหวัฒน......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบเข้าเรียนต่อ ระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เข้าร่วมการแ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

นายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม Sports Day Khamthieng 2017ประจำป......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

คุณเชษฐ์ ศุภธารา Area Coordinator ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศกา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ทำการสอบนักเรียนธรรมศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์รับมอบเกียรติบัตร ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ประชุมผู้ปกครอ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

5 พฤศจิกายน 60 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ แสดงความยินดีก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

5 พฤศจิกายน2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ได้รับเกียรติใ......
อ่านข่าวต่อ....