[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้ารับการประเมินคุณธรรมจ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันแม่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

รายการวีทีวีนิวส์ขอขอบคุณ ด.ญ.ภิญญาพัชน์ ปริศนานันท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

รองนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชี......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านป่าป้อง

นายธีรวัฒน์ แสงปราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่วมการจัดง......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ลูกเสือ-ยุวกาชาด ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และถวายราชสดุ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านป่าป้อง

นายธีรวัฒน์ แสงปราช ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

27 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ประกอบพิธีลงนาม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ขอขอบคุณกองบัญชาการมณฑลทหา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

23 กรกฏาคม 60 วงโยธวาทิตโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ได้รับ......
อ่านข่าวต่อ....