[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมพิธีอำลาสถาบัน น......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานเข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมน้องส่งพี่ข......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

กิจกรรมวันสูมาคารวะของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัด......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ Sawasdee the Art of Thailand ครั้งที่ 4 โดย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเสาหิน

ครู D.A.R.E. มาจัดกิจกรรมปิดหลักสูตรโครงการ D.A.R.E. ปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเสาหิน

หลังจากหาเสียงจากน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดเสาหินมาห......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเสาหิน

วันนี้ตัวแทนโครงการฯสพฐ.มาทดลองเครื่องมือจากกลุ่มต......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเสาหิน

ผู้บริหารและคณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเสาหิน

วิทยากรจากหน่วยงานจราจร สถานีตำรวจภูธรโรงพักแม่ปิง ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนอนุบาลเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดเสาหิน

ดร.ศิริพัฒน์ ชมภูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูโ......
อ่านข่าวต่อ....