[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้ชม 185828  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : EP. Open House

     ขอแสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จของนักเรียนในโครงการ English Program ในงาน "EP Open House" กับการแข่งขันนักเรียนในโครงการ EP.ทั่วประเทศ มีรายการแข่งขันทั้งหมด 42 รายการ ซึ่งในปีนี้จัดที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ตามรอยพระบาท เทิดพระเกียรติ สดุดีพระแม่เจ้า

      นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นางนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงานกันในกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ตามรอยพระบาท เทิดพระเกียรติ สดุดีพระแม่เจ้า ณ ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ริม เชียงใหม่......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้ารับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรมในวันที่21 สิงหาคม2560

     โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้ารับการประเมินคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนคุณธรรมในวันที่21 สิงหาคม2560......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานได้มีกิจกรรม มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน และมอบเกียรติบัตรสำหรับแม่ดีเด่นในแต่ละสายชั้น

     11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานได้มีกิจกรรม มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน และมอบเกียรติบัตรสำหรับแม่ดีเด่นในแต่ละสายชั้น......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : รายการวีทีวีนิวส์ สัมภาษณ์พิเศษ ด.ญ.ภิญญาพัชน์ ปริศนานันทกุล

      รายการวีทีวีนิวส์ขอขอบคุณ ด.ญ.ภิญญาพัชน์ ปริศนานันทกุล ที่มาร่วมพูดคุยในรายการถึงความรู้สึกที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเฝ้าและเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : มอบเงินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

     รองนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ครูกุลนารี ณ รินทร์ และเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล ประธานนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานสภานักเรียน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน จากอาสาสมัครประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน จากอาสาสมัครประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การศึกษาเพื่ออาชีพ (ทวิศึกษา)
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านป่าป้อง
หัวข้อข่าว : งานเหล็กสำหรับจัดดอกไม้

     นายธีรวัฒน์ แสงปราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าป้อง ได้เปิดวิชาเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คืองานช่างซึ่งงานที่นักเรียนสนใจและสามารถนำไปสู่อาชีพได้ก็คืองานเหล็กสำหรับจัดดอกไม้ สอนโดยผอ.ธีรวัฒน์ แสงปราช......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : ลูกเสือ-ยุวกาชาด ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์

     ลูกเสือ-ยุวกาชาด ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์และถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่อยู่ : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เมือง เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5311-2333 , fax: 0-5311-2677 thephi@chiangmaiarea1.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.14.09.2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36