[ค้นหา] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก][Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้ชม 190186  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

     นายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา จากรั้วมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 1.คุณครูภูมิ   พนันตา   2.คุณครูปกครอง  บัววิรัตน์เลิศ 3.คุณครูวิไล  กล้าหาญ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : Sports Day Khamthieng 2017

     โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม Sports Day Khamthieng 2017ประจำปีการศึกษา 2560......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพในงานเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

     คุณเชษฐ์ ศุภธารา Area Coordinator ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพในงานเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ฝึกสอนโดย คุณครูนรินทร์ โพธิสมบัติ คุณครูสอนศิลปะโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : การเข้าสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

     โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ทำการสอบนักเรียนธรรมศึกษา ของศูนย์การเรียนพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ วัดบุพพาราม โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ 2 โรงเรียน ได้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย และ นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์รับมอบเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมโครงการ Dyned Courseware การเรียนภาษาอังกฤษ

     นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์รับมอบเกียรติบัตร จากการเข้าร่วมโครงการ Dyned Courseware การเรียนภาษาอังกฤษ......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : 5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 2/2560

     5 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 2/2560......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : 5 พฤศจิกายน 60 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ แสดงความยินดีกับ คุณครูเมธาวดี วงศ์สุนทร ได้รับรางวัลส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

     5 พฤศจิกายน 60 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ แสดงความยินดีกับ คุณครูเมธาวดี วงศ์สุนทร ได้รับรางวัลส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต1 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ค่านิยมไทย
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : 5 พฤศจิกายน2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ได้รับเกียรติในการแสดงวงโยธวาทิต ทำการเปิดพิธีต้อนรับ นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1พร้อมกับแสดงนิทรรศการ การแข่งขันภาษาอังกฤษ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

     5 พฤศจิกายน2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ได้รับเกียรติในการแสดงวงโยธวาทิต ทำการเปิดพิธีต้อนรับ นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1พร้อมกับแสดงนิทรรศการ การแข่งขันภาษาอังกฤษ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
หัวข้อข่าว : ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช. มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

     อีกครั้งกับการสนับสนุนทางการศึกษา โต๊ะสำหรับนักเรียนโครงการค้นหาอัจริยภาพทางด้านหุ่นยนต์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ขอบคุณ มหามิตร พี่สาวกลอย คุณวนิดา ใจโฮ้ง ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มช ในการมอบวัสดุอุปกรณ์ ชุดเก้าอี้นั่งเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนครับ (ยิ่งกว่าการเรียน คือ มิตรที่ได้เพิ่ม) อีกครั้ง ครับผม......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้
อ่านข่าวต่อ....ประเภทนโยบายสำคัญ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
หัวข้อข่าว : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศเกาหลีใต้

      นางนารีย์ หมื่นแจ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ คณะครูและนักเรียนในโครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา......
อ่านข่าวต่อ.... พิมพ์ข่าวนี้

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่อยู่ : อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เมือง เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5311-2333 , fax: 0-5311-2677 thephi@chiangmaiarea1.go.th

@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.14.09.2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36