ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 537933 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        เอกสารผลการถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย ป.6
ผลการถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย ป.6
 
 
การสอนภาษาไทย ป.6 จาก ร.ร.ที่ผลสอบโอเน็ตสูง

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...