ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 537931 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        ตัวชี้วัดต้องรู้ ควรรู้ ภาษาไทย
ตัวชี้วัดภาษาไทย
 
 
ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอน

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...