ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 537934 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        ตารางออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอนภาษาไทย
ตาราง
 
 
ออกแบบกิจกรรม

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...