ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 537936 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        แบบทดสอบ อ่าน ภาษาไทย ป.1 ครั้งที่ 2 (สค.60)
ทดสอบ อ่าน ภาษาไทย ป.1
 
 
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...