ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 525009 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง[1] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559)
นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย[1] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มกราคม 2559)
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและโ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[1] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มกราคม 2559)
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เข้านิเทศ ติดตาม การ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวศุภคณา อภิวงศ์ษา
นางสาวศุภคณา อภิวงศ์ษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... เอกสารผลการถอดบทเรียนการสอนภาษาไทย ป.6[138] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 30 สิงหาคม 2560)
การสอนภาษาไทย ป.6 จาก ร.ร.ที่ผลสอบโอเน็ตสูง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวชี้วัดต้องรู้ ควรรู้ ภาษาไทย[196] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 สิงหาคม 2560)
ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตารางออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสื่อการสอนภาษาไทย[199] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 สิงหาคม 2560)
ออกแบบกิจกรรม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกผลสอบอ่านเขียน ป.4-6 [363] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 สิงหาคม 2560)
กรอกแล้ว ส่งไป เขต ทั้ง ไฟล์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel กรอกผลสอบอ่านเขียน ป.1-3[462] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 สิงหาคม 2560)
กรอกแล้ว ให้ส่งไปยัง เขตฯ ทั้งไฟล์.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ อ่าน ภาษาไทย ป.1 ครั้งที่ 2 (สค.60)[442] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 09 สิงหาคม 2560)
ทดสอบให้แล้วเสร็จภายใน 28 ส.ค.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ