ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 457737 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง[1] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559)
นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย[1] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มกราคม 2559)
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและโ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[2] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มกราคม 2559)
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เข้านิเทศ ติดตาม การ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวศุภคณา อภิวงศ์ษา
นางสาวศุภคณา อภิวงศ์ษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบอ่านเขียน เดือน มกราคม ๒๕๖๐[757] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 31 มกราคม 2560)
แก้ไขนักเรียนตามที่วิเคราะห์ได้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการเขียนสรุปความตามเกณฑ์สอบ O-NET อัตนัย ป.6 [234] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 มกราคม 2560)
โหลดไว้ใช้ฝึกทักษะการเขียนสรุปความให้นักเรียน ป.6 นะ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฝึกทักษะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพ ตามเกณฑ์ O-NET อัตนัย ป.6 [233] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 มกราคม 2560)
โหลดไว้ฝึกนักเรียนก่อนสอบ นะคะ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเล่าเรื่องจากภาพตามเกณฑ์สอบอัตนัย O-NET ไทย ป.6[141] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 มกราคม 2560)
ดาวน์โหลดไว้ copy ข้อมูลเกณฑ์ไปทำใบความรู้ และทำแบบตรว.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ไฟล์ excel รายงานผลการทดสอบอ่านเขียนภาษาไทย มกราคม ๒๕๖๐ (แก้ไขใหม่)[555] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 21 มกราคม 2560)
ส่งรายงานภายใน ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วนรายชื่อนักเรียนที่.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการกรอกแบบติดตามการใช้หนังสือ "คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคำ"[474] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 21 มกราคม 2560)
กรูณาเข้าไปกรอกภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ