ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 543689 ครั้ง   

       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบกลาง[5] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559)
นายบรรพต ขันคำ ศึกษานิเทศก์ กำกับ ติดตาม การสอบข้อสอบ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย[2] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มกราคม 2559)
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยและโ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้[3] (โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 มกราคม 2559)
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย เขต 1 เข้านิเทศ ติดตาม การ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
นายวิวรรธนพงศ์ สมจิตร
รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต1
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวศุภคณา อภิวงศ์ษา
นางสาวศุภคณา อภิวงศ์ษา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์แข่งทักษะวันภาษาไทย ชุดที่ 3 (ปี 2560)[33] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)
ส่งเกณฑ์แข่งทักษะภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์แข่งทักษะวันภาษาไทย ชุดที่ 2 (ปี 2560)[23] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)
ส่งเกณฑ์แข่งทักษะภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เกณฑ์แข่งทักษะวันภาษาไทย ชุดที่ 1 (ปี 2560)[39] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560)
ส่งเกณฑ์แข่งทักษะวันภาษาไทย เพื่อเตรียมนักเรียนให้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... กระดาษคำตอบ PISA ม.3 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)[107] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบทดสอบ PISA ม.3 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)[152] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... กระดาษคำตอบ PISA ม.2 ครั้งที่ 3 (พ.ย.60)[118] (เผยแพร่โดย : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พฤศจิกายน 2560)
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 28 พ.ย.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ