ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 45346 ครั้ง   

       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ก.พ. 2560)
แบบรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงาน ตามนส.ด่วนที่สุด ที่ศธ 04043/930 ลว17 กพ.60(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.พ. 2560)
แบบรายงาน ตามนส.ด่วนที่สุด ที่ศธ 04043/930 ลว17 กพ.60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การดำเนินงานรับนักเรียน(แบบพฐ.ต่างๆ)(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 มิ.ย. 2560)
การดำเนินงานรับนักเรียน(แบบพฐ.2 - แบบพฐ.25).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ARS 13(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 ส.ค. 2559)
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ARS 13 โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 24 ส.ค. 2559)
แบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราช.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ARS 13 การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 ก.ย. 2559)
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดที่ ARS 13 การดำเนินการด้านสิ่งแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี (เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 31 ม.ค. 2560)
แบบสำรวจความพร้อมในการขยายจัดอนุบาล 3 ปี .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับโรงเรียน(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ส.ค. 2559)
คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อสอบโครง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ตัวอย่างเกียรติบัตรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 มิ.ย. 2559)
ตัวอย่างเกียรติบัตรแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 01 ส.ค. 2559)
โดยสสวท.จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ทะเบียนนักเรียนนอกเขตบริการ ปีการศึกษา 2558(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 17 ก.ค. 2558)
ทะเบียนนักเรียนนอกเขตบริการ ที่เข้ามาเรียนในสังกัด .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 ส.ค. 2560)
รายละเอียด แบบฟอร์มการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ปฎิทินเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 พ.ค. 2559)
ปฎิทินเปิดปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานการรับนักเรียน(แบบพฐ.ต่างๆ)ใช้แทนแบบ บค.เดิม(เผยแพร่โดย : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 พ.ค. 2559)
แบบรายงานการรับนักเรียน(แบบพฐ.ต่างๆ)ใช้แทนแบบ บค.เดิม.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...