ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 43853 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[1] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา [1] (โดย : :วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[1] (โดย : :วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายปริญญา  ณ วันจันทร์
นายปริญญา ณ วันจันทร์
รอง ผอ.สพป.เชียงราย
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นาเสาวลักษณ์ ดีอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุทกภัย[1] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 ตุลาคม 2560)
แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)[9] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 31 สิงหาคม 2560)
คู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC60[27] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 08 สิงหาคม 2560)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 60[33] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 26 มิถุนายน 2560)
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการรายงานประเมินนักเรียนป.1-6 ปี 60 อ่านออกเขียนได้[29] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 มิถุนายน 2560)
คู่มือการรายงานประเมินนักเรียนป.1-6 ปี 60 อ่านออกเขียนได.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 2560 [29] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 พฤษภาคม 2560)
สรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 2560 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ