ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 41928 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[1] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา [1] (โดย : :วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[1] (โดย : :วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ
นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุนีย์ จุมปา
นางสุนีย์ จุมปา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... สรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 2560 [3] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 พฤษภาคม 2560)
สรุปการใช้จ่ายงบอุดหนุนจาก อบจ.ชร ปี 2560 .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[3] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 24 พฤษภาคม 2560)
แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้อ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เผยแพร่ เอกสารแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560[3] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
เผยแพร่ เอกสารแผนปฏิบัติการ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปี.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำชี้แจงการกรอกข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 2560[4] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
คำชี้แจงการกรอกข้อมูลระบบสาธารณูปโภค 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2560[8] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
แบบรายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คำชี้แจงการรายงานข้อมูลระบบบัญชีโรงเรียน ปี 2560[3] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
คำชี้แจงการรายงานข้อมูลระบบบัญชีโรงเรียน ปี 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ