ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 44789 ครั้ง   

               


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
การประชุมทางไกล การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในเขตภาคใต้"[2] (โดย : :วันที่ 11 มกราคม 2560)
การประชุมทางไกล "ซักซ้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา [2] (โดย : :วันที่ 26 ธันวาคม 2559)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพก.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[1] (โดย : :วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558)
การประชุมพิจารณางบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางอรุณี อินต๊ะขัติย์
นางอรุณี อินต๊ะขัติย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายสมจิต สมอ
นายสมจิต สมอ
ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (2)[61] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 ธันวาคม 2560)
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา (1)[35] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 04 ธันวาคม 2560)
การอนุมัติจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานผลการดำเนินงานปี 2559[27] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 10 มกราคม 2560)
รายงานผลการดำเนินงานปี 2559.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุทกภัย[10] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 05 ตุลาคม 2560)
แนวทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)[19] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 31 สิงหาคม 2560)
คู่มือการดำเนินงาน โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC60[36] (เผยแพร่โดย : :วันที่ 08 สิงหาคม 2560)
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC60.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสาร[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ