ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 152234 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ (สายครูผู้สอน)
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ (สายครูผู้สอน)
 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลฯ (สายครูผู้สอน)

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...