ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 152260 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        


Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
การอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธภาพบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ สพป.เชียงราย เขต 1
การอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น โดย สพป.เชียงราย เขต 1
การอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่วิทยฐานะที่สูงขึ้น
อบรมวินัยเบื้องต้นข้าราชการครูและบุคลากรทางดารศึกษา โดย สพป.เชียงราย เขต 1
อบรมคุณธรรม จริยธรรม (วัดถ้ำพระผาคอก)
งานวันอาเซียน