ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 152261 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        ทำเนียบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1


นางพวงผกา สุขัมศรี
นางพวงผกา สุขัมศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายสวัสดิ์  แถวถาทำ
นายสวัสดิ์ แถวถาทำ
นิติกร ชำนาญการพิเศษ


นางสุมาลี เถียรทอง
นางสุมาลี เถียรทอง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ


นางสุภาพรรณ พรหมปัญญา
นางสุภาพรรณ พรหมปัญญา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางบูชนีย์  หาญพิพัฒน์
นางบูชนีย์ หาญพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ


นางนงนุช บุษบก
นางนงนุช บุษบก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายคมสัน บุญตั้ง
นายคมสัน บุญตั้ง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางวิเลียม วัฒนศิริ
นางวิเลียม วัฒนศิริ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางลำดวน รัศมีจันทร์
นางลำดวน รัศมีจันทร์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวสุวรรณ คำมูล
นางสาวสุวรรณ คำมูล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสุพิน  เอี้ยวถึ้ง
นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายกฤชณัท  เทพนิล
นายกฤชณัท เทพนิล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร
ว่าที่ ร.ต.พิมลชัย จารุสาร
นิติกร ชำนาญการ


นางสาวปิยวรรณ  บุญเรือง
นางสาวปิยวรรณ บุญเรือง
พนักงานพิมพ์


กลับไปหน้าก่อน...