ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 150711 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ[1] (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 มิถุนายน 2560)
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจำปี 2560[1] (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 มิถุนายน 2560)
เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านครอบครัวศึกษา ประจ.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูให้มีศักยภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ สพฐ.[1] (โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 มิถุนายน 2560)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นายคมสัน บุญตั้ง
นายคมสัน บุญตั้ง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุพิน  เอี้ยวถึ้ง
นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ของกลุ่มในเขตพื้นที่)[41] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 กันยายน 2560)
แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ของโรงเรียน)[27] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 25 กันยายน 2560)
แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบคำขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ[21] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 13 กันยายน 2560)
แบบคำขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560[265] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 31 ตุลาคม 2559)
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560[263] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 กันยายน 2559)
แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559[131] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 กันยายน 2559)
แบบฟอร์ม สรุปบัญชีแสดงวันลาข้าราชการ และลูกจ้างประจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ