ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 27552 ครั้ง   

       เว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ สพป.ชร เขต 1        คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559
 
 
คู่มือตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559 ของสถานศึกษา

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...