ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 45185 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        วิธีการเบิกจ่าย คชจ.ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ
วิธีการเบิกจ่าย คชจ.ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ
 
 
ตามใบหนังสืออนุมัติเงินงบประมาณ ที่ ว.1606 ลว.19 เม.ย.2560 อนุมัติงบประมาณในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้โรงเรียนดำเนินการเบิกจ่าย สามารถดูตัวอย่างวิธีการเบิกจ่ายได้ตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
เอกสารประกอบ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
 
กลับไปหน้าก่อน...