ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 45184 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... แบบฟอร์มการเงินชุดที่ 2(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 ต.ค. 2556)
แบบฟอร์มการเงินชุดที่ 2.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 ก.พ. 2556)
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ตามหนังสือ .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 3)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 3).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 4)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 4).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือเบิกจ่ายการเงิน 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
57000001.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 1)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 1).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 2)(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พ.ค. 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 2).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือนำส่งเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียน(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 พ.ค. 2557)
หนังสือนำส่งเบิกเงินงบประมาณของโรงเรียน.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 มิ.ย. 2560)
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... วิธีการเบิกจ่าย คชจ.ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 03 ก.ค. 2560)
ตามใบหนังสืออนุมัติเงินงบประมาณ ที่ ว.1606 ลว.19 เม.ย.2560 อนุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.ค. 2560)
อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คูปองครู 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 07 ส.ค. 2560)
การยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม การเบิกจ่ายเงินคูปองครู ปีง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04043/4715 ลว.1 กย.60(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 ก.ย. 2560)
หน้งสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04043/4715 ลว.1 กย.60 แจ้งส่งเอกสารคูป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แนะนำลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข.(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 ก.ย. 2560)
แนะนำลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 06 พ.ย. 2560)
รายงานงบการเงิน เดือนตุลาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมก่อสร้างปีงบ 59(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 ส.ค. 2559)
ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมก่อสร้างปีงบ 59.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... สัญญายืมเงินโครงการ DLTV, DLIT ปีงบประมาณ 2559(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 05 ก.ย. 2559)
เอกสารสัญญายืมเงินเพื่อดำเนินการตามโครงการ DLTV,DLIT สำหร.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบ 2560 โดยกรมบัญชีกลางโอนเงินเรียบร้อยแล้ว(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พ.ค. 2560)
แจ้งการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบ 2560 โดยกรมบัญชีกลางโอนเงิ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... รายงานงบการ เดือนมีนาคม 2560(เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 11 เม.ย. 2560)
รายงานงบการ เดือนมีนาคม 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...