ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 45193 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        


Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
การอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ระยะที่ ๒