ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 45288 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        ทำเนียบ
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1


นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา
รอง ผอ. สพป. เชียงราย เขต 1


นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง
นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ


นางสาวไพรินทร์ ใจเย็น
นางสาวไพรินทร์ ใจเย็น
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางสุภาวดี ทองทา
นางสุภาวดี ทองทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวกัลยา ชัยลังกา
นางสาวกัลยา ชัยลังกา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสุมาลี กาบุตร
นางสุมาลี กาบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ


นางศรีสมร กันทาสุวรรณ์
นางศรีสมร กันทาสุวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


กลับไปหน้าก่อน...