กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1     
  

 
 
ลำดับ ชื่อเอกสาร(*คลิกดูรายละเอียด) ผู้ส่ง
1 การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1