ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 40142 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        


ข่าวประชาสัมพันธ์ [ส่งข่าว] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... [] (โดย : :วันที่ -)
.....คลิกอ่านต่อที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุมาลี กาบุตร
นางสุมาลี กาบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางศรีสมร กันทาสุวรรณ์
นางศรีสมร กันทาสุวรรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 4)[12] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 4).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 3)[8] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 3).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 2)[10] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 2).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 1)[12] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
ภาคผนวกคู่มือเบิกจ่าย(ส่วนที่ 1).....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือเบิกจ่ายการเงิน 2560[17] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
57000001.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบ 2560 โดยกรมบัญชีกลางโอนเงินเรียบร้อยแล้ว[12] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 16 พฤษภาคม 2560)
แจ้งการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบ 2560 โดยกรมบัญชีกลางโอนเงิ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ถาม ก.ค.ศ. ...ผอ.สุธี มีคำตอบ [อ่านทั้งหมด]


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ