ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 44482 ครั้ง   

       กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร] [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แนะนำลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข.[10] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 กันยายน 2560)
แนะนำลงทะเบียนรับใบแจ้งยอด กบข......คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04043/4715 ลว.1 กย.60[32] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 02 กันยายน 2560)
หน้งสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04043/4715 ลว.1 กย.60 แจ้งส่งเอกสารคูป.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คูปองครู 2560[125] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 07 สิงหาคม 2560)
การยืมเงิน ส่งใช้เงินยืม การเบิกจ่ายเงินคูปองครู ปีง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ[71] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 19 กรกฎาคม 2560)
อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... วิธีการเบิกจ่าย คชจ.ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ[87] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 03 กรกฎาคม 2560)
ตามใบหนังสืออนุมัติเงินงบประมาณ ที่ ว.1606 ลว.19 เม.ย.2560 อนุ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ[54] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 มิถุนายน 2560)
การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง
นางสาวเพ็ญศรี คำโป่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
แสดงภาพสมาชิกกลุ่ม
นางสุภาวดี ทองทา
นางสุภาวดี ทองทา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


เอกสารโอนเงิน [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี [63] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 04 ตุลาคม 2560)
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี .....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[71] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 กันยายน 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลาง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560[73] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 22 กันยายน 2560)
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 21 - 22 กันยายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560[56] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 กันยายน 2560)
การโอนเข้าบัญชีวันที่ 14 กันยายน 2560.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

เอกสารคูปองครู [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ[72] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 14 กันยายน 2560)
อัตราค่าโดยสารภาคต่าง ๆ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

เอกสารแจ้งเวียน [ดูทั้งหมด]
คลิกรายละเอียด... หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐[44] (เผยแพร่โดย : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 12 กันยายน 2560)
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๗ ลง.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

กระดานติดต่อสื่อสารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 1[ตั้งคำถาม] [ดูทั้งหมด]

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ