ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 95836 ครั้ง   

       หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1        


เอกสารเผยแพร่ download [เผยแพร่เอกสาร]
คลิกรายละเอียด... คู่มือการปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา(เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 28 ส.ค. 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
คลิกรายละเอียด... คู่มือการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ(เผยแพร่โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.เชียงราย เขต 1 :วันที่ 26 ต.ค. 2559)
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ.....คลิกดาวน์โหลดที่นี่..
กลับไปหน้าก่อน...