นายเชวงศักดิ์ เศรษฐพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจรเข้ตาย