ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 227908 ครั้ง   
ข้อมูลเธฅเธนเธ
ทำเนียบเธฅเธนเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวปาริฉัตร กิมสือ
เจ้าหน้าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางสาวอารยา นันทวิชิต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงินนางสาวกนกพร วรรณสูญ
เจ้าหน้าที่พัสดุนางทุเรียน เข็มศิริ
พนักงานทำความสะอาดนายวิชัย วงศ์จรัสมณี
ยามรักษาความปลอดภัยนางสาวน้ำอ้อย จันทร์ไพร
เจ้าหน้าที่ธุรการ