ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 20 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 224807 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางจินตนา กฐินทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานางสาวภรัณยา ฤทธิ์ธาร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวพรธิภา เฉลิมสุขศรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนายไชยา สุขประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายเทวกร พึ่งพระบุตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางศุทราภัทร วรรณพิรุณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ