ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 227902 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายบัญหาญ เดชเฟื่อง
ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผนนางฉวีวรรณ พุทธสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษนางสาวมาเลียม จิตตมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางกิ่งแก้ว เดชเฟื่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนางชิดชญา ฆังคะรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการนายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ