ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 227912 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายสยาม สุริยจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายอดิศักดิ์ สงกรานต์
นิติกรชำนาญการพิเศษนายนำพล รมพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางณิชาภา วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสุมาลี สุริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสมทรัพย์ สิงห์ขร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาววราภรณ์ ชมเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ