ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 224796 ครั้ง   
ข้อมูลเธจเธนเธ
ทำเนียบเธจเธนเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางคุณัญญา ใสสุก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.ศูนย์ ITECนางสุชัญญา เกตุนวม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวปาริฉัตร กิมสือ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และธุรการนายไพสันต์ กิมสือ
พนักงานขับรถยนต์ ดูแลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นายสรายุทธ ล่ามกระโทก
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT