ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 10 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 222560 ครั้ง   

ทำเนียบคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายตั้ง อสิพงษ์
ประธานคณะกรรมการว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายทวีศิลป์ กล้าณรงค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายสุพร ไทยนิยม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายพิชัย บุญเพ็ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายคณิต ยวงสุวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกมล วุ่นหนู่
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร (รัฐ)นางหัตถยา อิทธิคม
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร (เอกชน)นายพิชัย บุญเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ