ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 22 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 227923 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายมาโนช โคมเดือน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบ้ติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายภควัต ตลับเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางชญาภา อิ่มสำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางนงลักษณ์ โฉมศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ