ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 219193 ครั้ง   

ทำเนียบคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายสมศักดิ์ ภู่พนมภูมิ
ประธานคณะกรรมการนายชุมพล เปี่ยมศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษานางสืบศรี สุทธิประเสริฐ
ผู้แทน ก.ค.ศ.นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ
ผู้แทนคุรุสภานายปราโมทย์ จินดางาม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษานายสุชิน อุไร
ผู้แทนข้าราชการครูนายนำพล รมพิพัฒน์
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นนายดิเรก น้ำฟ้า
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังนายตั้ง อสิพงษ์
อนุกรรมการและเลขานุการฯ