ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 22 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 218165 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางนภา กู้กีรติกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนางลาวัลย์ เทพเสนา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ