ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 19 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 218162 ครั้ง   
ข้อมูลเธซเธ
ทำเนียบเธซเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในนายเกียรติศักดิ์ พารีรักษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ