ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางสำราญ   ไทยนิยม   นางสำราญ ไทยนิยม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางยุพิน   สรรพคุณ   นางยุพิน สรรพคุณ
  ครู   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางนาตยา   เนตรสาคร   นางนาตยา เนตรสาคร
  ครู   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางวาสนา   พุ่มนิคม   นางวาสนา พุ่มนิคม
  ครู   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

น.ส.อมรรัตน์   ยวงสุวรรณ   น.ส.อมรรัตน์ ยวงสุวรรณ
  ครู   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางอำไพ   คำศิริ   นางอำไพ คำศิริ
  ครู   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

นางเดือนเพ็ญ   ชื่นนอก   นางเดือนเพ็ญ ชื่นนอก
  ครู   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  

น.ส.กัญญา   เพ็ชรนอก   น.ส.กัญญา เพ็ชรนอก
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com