ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดสามร่ม
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางสุนันทา   โกธา   นางสุนันทา โกธา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

นางชวาลา   โพธิ   นางชวาลา โพธิ
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

นายอาทร   พรมมิ   นายอาทร พรมมิ
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

น.ส.นิตยา   เกตแก้วเจริญ   น.ส.นิตยา เกตแก้วเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

น.ส.ทัศนีย์   จั่นทอง   น.ส.ทัศนีย์ จั่นทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

น.ส.สุชีรา   ตะเภาทอง   น.ส.สุชีรา ตะเภาทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  

นางฉวีวรรณ   อมรโยธิน   นางฉวีวรรณ อมรโยธิน
  ครู   

  โรงเรียนวัดสามร่ม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com