ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดบางโรง
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.สุพิชฌาย์   นิยุตรานนท์   น.ส.สุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

นายจำลอง   พุ่มนิคม   นายจำลอง พุ่มนิคม
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

นางทัศนี   การเนตร   นางทัศนี การเนตร
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

นางเพ็ชริน   งามศิริ   นางเพ็ชริน งามศิริ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

จ.ส.อ.นิรันดร์   จันทร์ประเสริฐ   จ.ส.อ.นิรันดร์ จันทร์ประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  

น.ส.ปนัดดา   สุทธิวัฒน์   น.ส.ปนัดดา สุทธิวัฒน์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดบางโรง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com