ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดบางตลาด
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายศิรพงศ์   สาระโชติ   นายศิรพงศ์ สาระโชติ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

นางมลินี   เกิดเจริญ   นางมลินี เกิดเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

นางยุพิน   คงสวัสดิ์   นางยุพิน คงสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

น.ส.พรสุข   ตรียะประเสริฐ   น.ส.พรสุข ตรียะประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

น.ส.ยุวลักษณ์   แดงศิริ   น.ส.ยุวลักษณ์ แดงศิริ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  

นายพิภพ   เกิดเจริญ   นายพิภพ เกิดเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบางตลาด   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com