ทำเนียบเขตคุณภาพที่9(คลองเขื่อน) โรงเรียนวัดคลองเขื่อน
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางสุภานัน   เสน่หา   นางสุภานัน เสน่หา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน   

 
  

นางเรณู   พรมมิ   นางเรณู พรมมิ
  ครู   

  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน   

 
  

นางประไพ   ถาวรบูรณทรัพย์   นางประไพ ถาวรบูรณทรัพย์
  ครู   

  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน   

 
  

นางวิมล   มงคล   นางวิมล มงคล
  ครู   

  โรงเรียนวัดคลองเขื่อน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com